Početna Obaveštenja

Uvid javnosti referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Međunarodne studija studije

02 Broj: 1851/2 25. 07. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Međunarodne studije

02 Broj: 1794/3 17.07. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidata Ivana Stanojevića

02 Broj: 1679/2 09.07. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15.

Ceo članak

Referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija

02 Broj: 1342/2 12. 06. 2012. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika Univerziteta

Ceo članak

Referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

02 Broj: 1311/2 07. 06. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

02 Broj: 1312/3 07.06. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidata Marka Vekovića

02 Broj: 1153/2 22.05. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15.

Ceo članak

Uvid javnosti, Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Socijalna politika

02 Broj: 1130/3 22. 05. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Uvid javnosti, Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka

02 Broj: 1136/3 21. 05. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavni predmet Agencijsko novinarstvo

02 Broj: 1115/3 17.05. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavni

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavne predmete TV novinarstvo i Istraživačko novinarstvo: TV

02 Broj: 1116/3 17.05. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor nastavnika veština, za nastavne

Ceo članak

Uvid javnosti, Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Evropske studije

02 Broj: 1097/2 16. 05. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Uvid javnosti Izveštaja komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada.

02 Broj: 971/3 27.04. 2012.g Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog

Ceo članak

Uvid javnosti i referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada

02 Broj: 920/2 24. 04. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Uvid javnosti izveštaja komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidatkinje Marine Pantelić

02 Broj: 740/2 05.04. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15.

Ceo članak

Uvid javnosti, Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta odnosno vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofske, sociološke i psihološke studije

02 Broj: 669/2 27. 03. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu Oblast prava

02 Broj: 578/2 16. 03. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Uvid javnosti izveštaja komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidatkinje Tijane Dokić

02 Broj: 502/2 07.03. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15.

Ceo članak

Uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidatkinje Biljane Đorđević

02 Broj: 503/2 07.03. 2012.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15.

Ceo članak

Uvid javnosti referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Međunarodne studije

02 Broj: 409/2 01. 03. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Stranica 1 od 41234