Početna Obaveštenja

Uvid javnosti referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Politički sistemi

02 Broj: 244/2 20. 02. 2012. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor u naučno zvanje naučni savetnik, kandidatkinja dr Branislava Knežić

02 Broj: 126/2 19.01. 2012.g. Univerzitet u Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 76. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.) i člana

Ceo članak

Uvid javnosti komisije za izbor vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada

02 Broj: 2282/3 13. 12. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog profesora, za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada

02 Broj: 2204/3 30.11. 2011.g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor vanrednog odnosno izbor redovnog

Ceo članak

Uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Politička ekonomija i finansije

02 Broj: 1964/2 28. 10. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Uvid javnosti Referat komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka

02 Broj: 1913/2 19. 10. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta odnosno vanrednog profesora za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka.

02 Broj: 1912/2 19. 10. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Odluka dekana

Odluka

Ceo članak

Obaveštenje o odluci prodekana za osnovne studije

Odluka

Ceo članak

Odluke Saveta fakulteta sa 10. sednice

Odluka Saveta fakulteta sa 10. sednice I Odluka Saveta fakulteta sa 10. sednice II Odluka Saveta fakulteta sa 10. sednice III

Ceo članak

Odluka o visini školarine na studijskim programima prvog stepena za samofinansirajuće studente

Odluka o visini školarine na studijskim programima prvog stepena za samofinansirajuće studente

Ceo članak

Odluka Naučno-nastavnog veća na 13. sednici

Odluka Naučno-nastavnog veća na 13. sednici

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidatkinje dipl. soc. rad. Anite Burgund

02 Broj: 589/2 29.03. 2011.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15.

Ceo članak

Uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor vanrednog, odnosno izbor redovnog profesora za užu naučnu oblast Socijalna politika

02 Broj: 518/3 15. 03. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta odnosno vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociološko-politikološke studije

02 Broj: 242/3 09. 02. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 116. Statuta Fakulteta, stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za

Ceo članak

Referat komisije za izbor asistenta sa punim radnim vremenom

02 Broj: 144 /2 24. 01. 2011. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa 

Ceo članak

Izveštaj komisije za izbor u naučno zvanje naučni saradnik, kandidatkinje dr Jasminke Simić

02 Broj: 2739/2 30.12. 2010.g. Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.) i člana

Ceo članak

Uvid javnosti referat komisije za izbor asistenta za užu naučnu oblast Područja primene socijalnog rada

02 Broj: 2745/2 30. 12. 2010. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Uvid javnosti referat komisije za izbor asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme za užu naučnu oblast Rehabilitacija i socijalna medicina

02 Broj: 2636 /2 13. 12. 2010. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa 

Ceo članak

Referat komisije za izbor asistenta sa punim radnim vremenom i na određeno vreme – uvid javnosti

02 Broj: 2572/2 02. 12. 2010. g. Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa  saradnika

Ceo članak

Stranica 2 od 41234