Početna Publikacije

politikolog jan11

Politikolog Januar 2011

politikolog januar 2011

Ceo članak

Naslovna 2010

Godišnjak 2010

Godisnjak 2010 Godina IV • Broj 4 • Decembar 2010. ISSN :1820-6700 COBISS.SR-ID:145774604 Sadržaj I DEO POLITIČKA TEORIJA, POLITIČKA SOCIOLOGIJA, POLITIČKI SISTEM 1 – Vukašin Pavlović, Teorijski identitet političke

Ceo članak

Naslovna 2009

Godišnjak 2009

Godišnjak 2009 Godina III • Broj 3 • Decembar 2009. ISSN :1820-6700 COBISS.SR-ID:145774604 Sadržaj I DEO – POLITIČKA TEORIJA, POLITIČKA SOCIOLOGIJA, POLITIČKI SISTEM 1 – Vukašin Pavlović, Veberova koncepcija

Ceo članak

Naslovna 2008

Godišnjak 2008

Godisnjak 2008 Godina II • Broj 2 • Decembar 2008. ISSN :1820-6700 COBISS.SR-ID:145774604 Sadržaj I DEO – POLITIKA, POLITIČKA TEORIJA, POLITIČKI SISTEM 1 – Vukašin Pavlović, Mikrofizika i markopolitika

Ceo članak

Naslovna 2007

Godišnjak 2007

Godisnjak 2007 Godina i • Broj 1 • Decembar 2007. ISSN :1820-6700 COBISS.SR-ID:145774604 Sadržaj I DEO POLITIČKA TEORIJA 1 – Ilija Vujačić, Liberalni revizionizam Džona Stjuarta Mila 2 –

Ceo članak

SavrenenaDra_korica

Savremena država

Savremena država – Vukašin Pavlović

Ceo članak

SavremenaDrzava_korica

Savremena država – struktura i socijalne funkcije

Savremena država – struktura i socijalne funkcije

Ceo članak

PostkomunizamiDP_korica

Postkomunizam i demokratske promene

Postkomunizam i demokratske promene

Ceo članak

KvakitetPI_korica

Kvalitet političkih institucija

“Kvalitet političkih institucija” – priredio Vukašin Pavlović

Ceo članak

DilemeiIP_korica

Dileme i izazovi parlamentarizma

“Dileme i izazovi parlamentarizma” – Čedomir Čupić

Ceo članak

BeogradDM_korica

Beograd – demokratska metropola

“Beograd – demokratska metropola” – Pavlović, Orlović

Ceo članak

Stranica 2 od 212