Početna U Fokusu Konferencije

featured

Ko je vlasnik novinarstva u Srbiji

Na konferenciji pod nazivom „Ko je vlasnik novinarstva u Srbiji”, koja se održala na Fakultetu političkih nauka, predstavljeni su rezultati naučno istraživačkog projekta „Profesija na raskršću – novinarstvo na pragu

Ceo članak

Ko je vlasnik novinarstva.cdr

Konferencija: Ko je vlasnik novinarstva u Srbiji ?

U petak, 29. juna 2012. – slušaonica 3 – održaće se Konferencija: Ko je vlasnik novinarstva u Srbiji ?

Ceo članak

featured

Radiodifuzija u Srbiji – sadašnjost i budućnost

„Radiodifuzija u Srbiji – sadašnjost i budućnost“, tema je naučne konferencije održane na Fakultetu političkih nauka. Desetogodišnjica od donošenja Zakona o radiodifuziji bila je povod ovog naučnog skupa, na kome

Ceo članak

featured

Predstavljanje projekta Premošćavanje razlika

Rezultati projekta „Premošćavanje razlika“, koji je Fakultet političkih nauka realizovao u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija uz finansijsku podršku Evropske unije, prezentovani su u Medija centru. Ovom saradnjom obuhvaćeno

Ceo članak

featured

Ugovor o stabilnosti: antikrizne šanse i ustavne posledice

Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, potpisan početkom marta ove godine, bio je povod naučnog skupa održanog na Fakultetu političkih nauka. Na tri sesije o

Ceo članak

Radio difuzija u Srbiji.cdr

Naučna konferencija: RADIO-DIFUZIJA U SRBIJI – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

U subotu, 23. juna 2012. – 11 časova – slušaonica 3 – Naučna konferencija: RADIO-DIFUZIJA U SRBIJI – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST.

Ceo članak

featured

Transnacionalizacija države u uporednoj perspektivi

Na Fakultetu političkih nauka održan je okrugli sto pod nazivom „Transnacionalizacija države u uporednoj perspektivi“ u sklopu projekta „Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu“ podržanog od strane Ministarstva

Ceo članak

134ab

Kurs Komparativni medijski sistemi

Održan kurs za doktorske studente COMPARATIVE MEDIA SYSTEMS Inter-Univerzitetski centar, Dubrovnik 2-5 april, 2012 Na Inter-Univerzitetskom centru u Dubrovniku  pokrenut je   novi kurs  Komparativni medijski sistemi namenjen doktorskim studentima.   Kurs je

Ceo članak

featured

Naučni skup “Zašto glasam”

Predstojeći izbori bili su povod za organizovanje naučnog skupa „Zašto glasam, kako glasam ako uopšte glasam“ na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Fondacije Fridrih Ebert i Centra za demokratiju Fakulteta.

Ceo članak

The revolution in Tunisia.cdr

The Revolution in Tunisia: Reasons and Becoming

U utorak, 10. aprila 2012. – 18 časova – slušaonica 1 , održaće se skup na temu – The Revolution in Tunisia: Reasons and Becoming. Gostuje državni sekretar za evropska pitanja pri Ministarstvu inostranih poslova Republike Tunis.

Ceo članak

featured

Izazovi multikulturalizma u Jugoistočnoj Evropi

Na Fakultetu političkih nauka, u organizaciji Udruženja za političke nauke i Heinrich Boell fondacije, održana je Međunarodna konferencija „Izazovi multikulturalizma – Jugoistočna Evropa u evropskom političkom diskursu“. Ovaj skup, održan 23.

Ceo članak

featured

Sindikati i politika

Sindikati i politika bili su tema okruglog stola, koji je organizovao Centar za razvoj sindikalizma na Fakultetu političkih nauka. Ovaj skup otvorio je sociolog Srećko Mihailović konstatujući kakva je trenutna

Ceo članak

featured

Monitoring medija

Po prvi put u poslednjih sedam godina, koliko Fondacija Konrad Adenauer prati programske, ekonomske i strukturalne trendove medija u Srbiji, angažovan je  monitoring-tim koji je pratio političke partije u onlajn

Ceo članak

The_Challenges_of_multicultur...

INTERNATIONAL CONFERENCE – THE CHALLENGES OF MULTICULTURALISM SEE PERSPECTIVE IN EUROPEAN DISCOURSE

March 23th – 24th, 2012 – Room No. 3 – Faculty of Political Science, St. Jove Ilića 165, Belgrade – INTERNATIONAL CONFERENCE – THE CHALLENGES OF MULTICULTURALISM SEE PERSPECTIVE IN EUROPEAN DISCOURSE

Ceo članak

featured

Studentska štampa Beogradskog univerziteta

Jubilej  75 godina od osnivanja prvog univerzitetskog časopisa „Student“  bio je povod održavanja konferencije „Studentska štampa Beogradskog univerziteta – nekad i sad“ . Na otvaranju su govorili profesor dr

Ceo članak

featured

Monitoring medijskog razvoja

Centar za medije i medijska istraživanja  organizovao je Okrugli sto o  nacrtu studije Medijski sistem Srbije prema UNESCO indikatorima medijskog razvoja. U stručnoj raspravi učestvovali su predstavnici novinarskih udruženja, medija,

Ceo članak

featured

Etnički stereotipi i nacionalni mitovi

Na konferenciji „Etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreke pomirenju: srpsko-albanski odnosi“ održanoj na Fakultetu političkih nauka, predstavljeni su rezultati istraživanja Centra za studije mira, koje je obavljeno uz podršku

Ceo članak

ordenje

Konferencija: Etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreke pomirenju: srpsko-albanski odnosi

Uobičajena je pretpostavka da je nasilje posledica psihopatoloških stanja različitih pojedinaca. No, to je skoro sasvim netačno. Ljudi najčešće čine nasilje zato što ga smatraju legitimnim, ispravnim. Neposredno nasilje, fizičko

Ceo članak

featured (2)

Lavirint tranzicije

Konferencija koja ima simboličan naziv „Lavirint tranzicije“ organizovana je na Fakultetu političkih nauka uz pomoć Centra za studije socijalne demokratije i  Fondacije Fridrih Ebert. Profesor  dr  Zoran Stoiljković, koji je

Ceo članak

fi_lavtranz

Konferencija – Lavirinti tranzicije

U sredu, 21. decembra 2012. održaće se Konferencija – LAVIRINTI TRANZICIJE

Ceo članak

Stranica 1 od 3123