Stručne službe

Stručna služba obavlja administrativne, pravne, kadrovske, materijalno-finansijske, bibliotečke, tehničke, pomoćne i druge opšte poslove za potrebe delovanja Fakulteta.

Stručnu službu čine sledeće službe:

  • Služba za nastavu i studentska pitanja,
  • Služba za opšte poslove,
  • Služba za materijalno‑finansijsko poslovanje,
  • Računarski centar,
  • Služba biblioteke i dokumentacije