Upravljanje

Glavni organ upravljanja Fakultetom je Savet Fakulteta koji čine:

 1. petnaest predstavnika Fakulteta, i to: dvanaest (12) predstavnika koje bira Nastavno-naučno veće Fakulteta i tri (3) predstavnika koje biraju ostali zaposleni,
 2. četiri predstavnika Studentskog parlamenta Fakulteta, iz reda studenata koji su po prvi put upisali godinu u školskoj godini u kojoj se izbor vrši,
 3. četiri predstavnika osnivača.

Mandat članova Saveta Fakulteta traje tri godine, sa izuzetkom studentskih predstavnika čiji mandat traje jednu godinu.
Savet Fakulteta bira predsednika Saveta i njegovog zamenika, iz reda svojih članova, tajnim glasanjem.
Predsednik Saveta Fakulteta bira se iz reda predstavnika Fakulteta. Savet Fakulteta:

 1. donosi Statut Fakulteta,
 2. bira i razrešava dekana Fakulteta,
 3. donosi finansijski plan Fakulteta,
 4. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta,
 5. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije,
 6. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta,
 7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava,
 8. donosi odluku o visini školarine,
 9. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica,
 10. podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju, najmanje jednom godišnje,
 11. bira predsednika i zamenika predsednika Saveta Fakulteta ,
 12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.

U 2009. godini izabran je novi Savet Fakulteta kojeg čine:

Predsednik Saveta: doc. dr Zoran Stojiljković, predstavnik NNV Fakulteta,

Članovi Saveta:

 • prof. dr Adamović Svetlana, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr MiroslavHadžić, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr Dobrivoje Stanojević, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr Radmila Nakarada, predstavnik osnivača,
 • prof. dr Stojković Branimir, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr Slobodan Samardžić, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr Ljubinka Trgovčević Mitrović, predstavnik NNV Fakulteta,
 • prof. dr Mijatović Boško, predstavnik osnivača,
 • prof. dr Milorad Stupar, predstavnik osnivača,
 • doc. dr Đorđe Pavićević, predstavnik NNV Fakulteta,
 • doc. dr Veselin Kljajić, predstavnik NNV Fakulteta,
 • dr Kovačević Đuro, predstavnik osnivača,
 • mr Gordana Zalad, predstavnik NNV Fakulteta,
 • Đuretić Jagoš, predstavnik osnivača,
 • Gordana Ristić, predstavnik Stručne službe Fakulteta,
 • Olivera Kovačević, predstavnik Stručne službe Fakulteta,
 • Katarina Petrović, predstavnik Stručne službe Fakulteta,
 • Maja Garabiljević, predstavnik studenata,
 • Aleksa Boljanović, predstavnik studenata,
 • Jelena Vuk, predstavnik studenata,
 • Marija Pajić, predstavnik studenata.