Istraživački rad na pripremi doktorske disertacije