Principi političkog poretka, konstitucionalna demokratija i politička kultura