Savremene teorije države i demokratija u etnički složenim društvima