Master akademske studije komunikologije

Od izbornih predmeta i u prvom i u drugom semestru se biraju 3 od 5 ponuđenih predmeta.