Master akademske studije kulturologije

Master teorije kulture i studija roda*

*Na osnovu odgovarajućeg izbora predmeta studenti mogu da se opredele ili za opciju Teorija kulture ili za Studije roda ili za mešoviti program.

Teorija kulture: Kultura i društvena struktura, Filozofija kulture, Kulture Balkana, Istorija civilizacije, Kulturna politika , Slika drugog, Kulturne indnustrije.

Studije roda : Politike rodne ravnopravnosti, Uvod u epistemologiju i metodologiju naučnog rada, Rod telo, seksualnost,Savremene teorije rodnih identiteta, Politička filozofija i pitanje roda, Rod, jezik, politika.

U prvom semestru biraju se od izbornih predmeta 3 od 6, a u drugom semestru 3 od 7.