Master akademske studije novinarstva

U prvom semestru se biraju tri izborna predmeta od četiri ponuđena.

U drugom semestru u zavisnosti od medija za koji student želi da se specijalizuje (radio, štampa, TV) slušaće program po odgovarajućem silabusu od tri ponuđena. Takođe, student bira tri izborna predmeta od četiri ponuđena.