Master akademske studije politikologije – master Ekološka politika

U prvom semestru, pored obaveznog predmeta, biraju se i izborni predmeti sa ukupnom vrednošću ESPB 18.

U drugom semestru, takođe, pored obaveznog predmeta, biraju se i izborni predmeti sa ukupnom vrednošću ESPB 18.