Master akademske studije socijalne politike

U prvom semestru biraju se izborni predmeti sa ukupnom vrednošću ESPB 15.

U drugom semestru se, takođe, biraju  izborni predmeti sa ukupnom vrednošću ESPB 16.