Master akademske studije socijalnog rada

U prvom semestru, pored obaveznog predmeta, biraju se i izborni predmeti sa ukupnom vrednošću ESPB 16.

U drugom semestru, takođe, pored obaveznog predmeta, biraju se i izborni predmeti sa ukupnom vrednošću ESPB 15.