Modul: Međunarodna politika

U prvom semestru, student može da izabere izborne predmete koji zajedno u zbiru imaju 20 ESPB.

U drugom semestru, student može da izabere izborne predmete koji zajedno u zbiru imaju 15 ESPB.