Modul: Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

U prvom semestru biraju se izborni predmeti sa minimalnim ukupnim zbirom od 16 espb.

U drugom semestru biraju se izborni predmeti sa minimalnim ukupnim zbirom od 15 espb.